Mój prąd – ciąg dalszy nastąpi…

NFOŚiGW podaje, że w ciągu pierwszych 100 dni trwania programu „Mój Prąd” wypłacono dotacje w wysokości 31,2 mln zł, które trafiły do 6497 wnioskodawców. Dodatkowo na początku grudnia zatwierdzono do wypłaty 12 295 wniosków.

Oznacza to, że dotychczas wyczerpano jedynie niecałe 3,2 proc. całkowitego budżetu programu. Przy takim tempie wydatkowania środków w przyszłości, budżet zostałby wyczerpany po niespełna 9 latach od startu programu – w połowie 2028 r.